[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksOn Mon, 5 Dec 2011 11:30:08 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> Anh chụp góc ác quá T___T
> 
> Về cái xmonad của bác Hoàng Trần -> Thực sự hay thì hay thật nhưng mà
> ko recommend nhất là với những ai ko HardCore linux ( Hardcore như
> bác Hoàng Trần thì ... :-s ). Vì nghe cái Config > 1000 dòng thôi
> cũng đã oải quá rồi ^^ .

hôm qua không vác cái PC theo demo được. Englightment ngon phết . Gọn
nhẹ như openbox, nhưng đày đủ bổ rẻ hơn xfce4, lại có tiling support
như xmonad, lại có thể giật tưng tưng như compiz 

chỉ có điều E17 đang phát triển, không có release mà cài bản -svn, lâu
lâu chết một tí mất công xài lại ^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115