[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & Thanksfile .bashrc của tui  xấp xỉ 300 lines mà cũng đã phát ớn, nói chi tới >1000, nhưng mà nếu lấy file của bác Hoàng về modify thì cũng được, chứ bắt đầu từ scratch thì chua ghê lắm, đó là lý do tại sao chúng ta cần đến cộng đồng, bác nào có cái tip nào đó hay hay thì share để tiết kiệm time cho những người đi sau.


--
Keep things simple as "The Arch Way"