[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Giúp em về DWMSỐ là sau khi nghe các bác nói về lightweigh nghe ham quá em đã cài thử cái DWM, đã cài xong nhưng còn phần config.h thì em chịu em không biết config các phím tắt thế nào bác nào cài qua DWM thì giúp em với :D nhìn giao diện cũng hay hay ^_^
--

JPEG image