[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksOn Mon, 5 Dec 2011 07:53:58 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Một nội dung khác là chụp hình :D Chẳng hiểu sao hình chụp không ép
> phê lắm, nhưng mình sẽ chọn ra một tấm từ trong album  đề mình giới
> thiệu với trang Arch (FacebookFanPage) của thế giới (nếu bạn nào chưa
> Like thì link đây
>     https://www.facebook.com/pages/Arch-Linux/166486441169 )

Mình chọn hai tấm này

 https://picasaweb.google.com/103215097967430561873/Archlinuxvn#5682432050590169330

 https://picasaweb.google.com/103215097967430561873/Archlinuxvn#5682432168858219282

^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115