[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksOn Mon, 5 Dec 2011 19:55:52 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Ối giời hoá ra bác làm thật đấy à, /me thì ko thích lắm

à thì cũng không có gì. Chọn hai tấm mà cũng 0 bỏ lên kia được nên bỏ
cái link thôi ^^ Nên cũng không có gì phải lo lắng đâu bác :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115