[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksỐi giời hoá ra bác làm thật đấy à, /me thì ko thích lắm

Sent from my Iphone

On Dec 5, 2011, at 7:35 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Mon, 5 Dec 2011 07:53:58 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
>> Một nội dung khác là chụp hình :D Chẳng hiểu sao hình chụp không ép
>> phê lắm, nhưng mình sẽ chọn ra một tấm từ trong album  đề mình giới
>> thiệu với trang Arch (FacebookFanPage) của thế giới (nếu bạn nào chưa
>> Like thì link đây
>>    https://www.facebook.com/pages/Arch-Linux/166486441169 )
> 
> Mình chọn hai tấm này
> 
> https://picasaweb.google.com/103215097967430561873/Archlinuxvn#5682432050590169330
> 
> https://picasaweb.google.com/103215097967430561873/Archlinuxvn#5682432168858219282
> 
> ^^
> 
> -- 
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
> 
> -- 
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn