[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksTrời trời , bác K.Anh là admin của Page Arch thế giới giả @[email protected]

Vào 19:55 Ngày 05 tháng 12 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 5 Dec 2011 19:55:52 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Ối giời hoá ra bác làm thật đấy à, /me thì ko thích lắm

à thì cũng không có gì. Chọn hai tấm mà cũng 0 bỏ lên kia được nên bỏ
cái link thôi ^^ Nên cũng không có gì phải lo lắng đâu bác :D

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn