[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksOn Tue, 6 Dec 2011 02:27:25 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> Trời trời , bác K.Anh là admin của Page Arch thế giới giả @[email protected]

Đâu có gì to tát đâu , chỉ là vui giao lưu với bạn bè thôi. Hồi xưa nó
tuyển thì mình xin vào là được. Các bạn trẻ hãy cố gắng theo hướng này

  http://www.archlinux.org/news/junior-developer-mentor-scheme/

hoặc 
  http://www.archlinux.org/news/contributors-wanted/

(Mình từng định apply vào cái sau nhưng khi biết thì quá trễ.)

Have fun,


> Vào 19:55 Ngày 05 tháng 12 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > On Mon, 5 Dec 2011 19:55:52 +0700
> > Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> >
> > > Ối giời hoá ra bác làm thật đấy à, /me thì ko thích lắm
> >
> > à thì cũng không có gì. Chọn hai tấm mà cũng 0 bỏ lên kia được nên
> > bỏ cái link thôi ^^ Nên cũng không có gì phải lo lắng đâu bác :D
> >
> > --
> > Anh Ky Huynh @ ICT
> > Registered Linux User #392115
> >
> > --
> > Group Email: [email protected]
> > Unsubscribe: [email protected]
> > Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >
> -- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115