[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report & ThanksOn 12/06/2011 06:59 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Tue, 6 Dec 2011 02:27:25 +0700
Linux<[email protected]>  wrote:

Trời trời , bác K.Anh là admin của Page Arch thế giới giả @[email protected]
Đâu có gì to tát đâu , chỉ là vui giao lưu với bạn bè thôi. Hồi xưa nó
tuyển thì mình xin vào là được. Các bạn trẻ hãy cố gắng theo hướng này

   http://www.archlinux.org/news/junior-developer-mentor-scheme/

hoặc
   http://www.archlinux.org/news/contributors-wanted/

(Mình từng định apply vào cái sau nhưng khi biết thì quá trễ.)

Have fun,


Vào 19:55 Ngày 05 tháng 12 năm 2011, Anh K. Huynh<[email protected]>
đã viết:

On Mon, 5 Dec 2011 19:55:52 +0700
Hoang Tran<[email protected]>  wrote:

Ối giời hoá ra bác làm thật đấy à, /me thì ko thích lắm
à thì cũng không có gì. Chọn hai tấm mà cũng 0 bỏ lên kia được nên
bỏ cái link thôi ^^ Nên cũng không có gì phải lo lắng đâu bác :D

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn


còn cái dynamic windows manager không ai giúp em sao +_+

--
không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.
http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html