[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] dynamic windows manager2011/12/6 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 06 Dec 2011 10:27:06 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> còn cái dynamic windows manager không ai giúp em sao +_+

A, Huy cài xmonad hả? Tạo chủ đề mới chứ không lacj đề mất ^^ Có gì Huy
 cứ nói bà con biết tới đâu chỏ-tới-đí (chỉ tới đó :D

dynamic window manager là dwm em đang xài đó anh, không phải xmonad?
Có vấn đề gì với nó nào, trình bày thử xem, may ra có thể giúp được?