[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Giúp em về DWMÈo quăng cái doremon chế vào mail làm gì vậy >"<
Tui thì tui tải nguồn từ trang chủ http://dwm.suckless.org/ về rồi chỉnh sửa file config.def.h, config.mk, dwm.c và build lại theo ý mình. Không biết bác cài theo cách nào?
Mà vấn đề của bác wiki của arch phần Adding custom keybinds/shortcuts đã nói rõ rồi đấy, đọc kĩ wiki lại một lần đi nào :P
Một số phím cơ bản mặc định của DWM, nếu bác cài mặc định.
#define MODKEY Mod1Mask 
Mod1Mask là phím Alt. Dòng này thiết lập phím chính. Có thể dùng Mod4Mask (return key hay enter) cho tiện.

alt là phím chính (modkey).
alt+số thứ tự: chuyển đổi qua lại giữa các vùng làm việc.
alt+j, atl+k: chuyển cửa sổ được chú ý(focus)
alt+h, alt+l: chuyển đổi các cửa sổ trong chế độ tile
alt+t, alt+f, alt+m chuyển đổi layout.
giữ alt và dùng chuột có thể resize hay di chuyển cửa sổ trong chế độ float (dùng alt+f để chuyển thành chế độ này)
alc+c đóng ứng dụng.

Phần command để thiết lập các ct ứng với các tổ hợp phím tắt bạn chọn
Ví dụ static const char *termcmd[] = { "uxterm", NULL };
uxterm sẽ được gọi thông qua tổ hợp phím alt+shift+enter được thiết lập trong phần keys
{ MODKEY|ShiftMask, XK_Return, spawn, {.v = termcmd } },
...
Một số chủ đề để bạn tham khảo:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=57549/ < The dwm thread
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=92895&p=1 <  DWM Hackers Unite! Share (or request) dwm patches.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=74599 <  Show off your Dwm configuration

Có gì thắc mắc thêm thì bác có thể post lên đây, mình đang xài dwm nên nếu có thể sẽ trả lời. 
Nếu muốn mình có thể chia sẻ các thiết lập của mình cho bác tham khảo (nếu bác cần)