[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Giúp em về DWMÀ mà cài dmenu vào và dùng phím tắt gọi nó lên để có thể gọi các ct nhé. Mặc định là alt+p
Mà các phím tắt nào ko hoạt động?