[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] dynamic windows managerOn 12/06/2011 11:16 AM, Doan, ( HCM )Lương Văn wrote:
2011/12/6 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 06 Dec 2011 10:27:06 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> còn cái dynamic windows manager không ai giúp em sao +_+

A, Huy cài xmonad hả? Tạo chủ đề mới chứ không lacj đề mất ^^ Có gì Huy
 cứ nói bà con biết tới đâu chỏ-tới-đí (chỉ tới đó :D

dynamic window manager là dwm em đang xài đó anh, không phải xmonad?
Có vấn đề gì với nó nào, trình bày thử xem, may ra có thể giúp được? 
--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
mình cài xong rồi startx nó lên luôn rồi nhưng không biết dùng phím tắt để bật mở các apps chỉ dùng được mỗi shift+alt+q để quit thôi :D các phím khác trên trang chủ chỉ đều vô hiệu :|

-- 
không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.
http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html