[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Giúp em về DWM

2011/12/6 Ngô Huy <[email protected]>
cám ơn bác rất nhiều mình sẽ ngâm cứu tiếp ^_^ 
p/s mình cài theo repo Arch sau đó hí hoáy cái file config.h chưa nghe đến file .mk gì đó +_+
 
Ừm mình thì cài bằng tarball nên khác tí. Nếu cài từ repo của arch thì đọc tạm wiki vậy :P