[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] dynamic windows managerSau khi cài TeXmaker và TeX Live, nó vẫn không hoạt động. Nhớ hôm trước Anh Kỳ Anh cài rồi, hôm nay soạn văn bản cho nó dịch, nó không dịch, cài lại nó báo đã cài rồi, update thêm vài gói vẫn không chạy.

pacman -S texlive-most

bó tay. Giúp mình với.