[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn]On Fri, 9 Dec 2011 20:29:43 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Hieu da cai thanh cong texlive.iso tren archlinux. Nhung bo go
> ibus-unikey thi bo tay
> 

Hiếu ơi, viết thư nhớ để chủ đề nhé. Nếu không sẽ làm phiền nhiều người
khác.

Còn lần sau thì tớ đành tự chối để Hiếu gửi thư trực tiếp vào nhóm.

Cảm ơn Hiếu.

--
But soft you, the fair Ophelia:
Ope not thy ponderous and marble jaws,
But get thee to a nunnery -- go!
		-- Mark "The Bard" Twain