[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bộ gõ ibus-unikeyHiếu đã dùng được bộ gõ ibus-unikey rồi. Lý do là trước đây Hiếu chưa bấm phím Ctrl-space. Hiếu làm phiền các bạn quá