[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bộ gõ ibus-unikeyLão hiếu gói điện "than khóc kêu gào" với tui hoài, sau mấy lần gọi điện mới lòi đuôi là lão quên nhấn Ctrl+Scpace để dùng ibus khi gõ.