[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] driver cho máy in trong archlinuxOn Sun, 11 Dec 2011 21:51:22 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Cho Hiếu hỏi cách cài driver máy in trong arch như thế nào?
> 

Hiếu vào trong này https://wiki.archlinux.org/ tìm xem nhé. Khi nào bí
không chịu nổi thì mới đi ra ngõ sau vậy :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115