[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

driver máy in trong ArchHiếu đã vào trang này xem hướng dẫn nhưng làm vẫn chưa được mong các bạn chỉ giúp . Hiếu đã cài các gói trong trang này rồi .https://wiki.archlinux.org/index.php/Lexmark