[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] driver máy in trong ArchOn Mon, 12 Dec 2011 13:00:36 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Hiếu đã vào trang này xem hướng dẫn nhưng làm vẫn chưa được mong các
> bạn chỉ giúp . Hiếu đã cài các gói trong trang này
> rồi .https://wiki.archlinux.org/index.php/Lexmark
> 

Hiếu hỏi ngắn gọn thế thì câu trả lời lúc nào cũng là: đã làm gì,
đã theo các bước nào? không được ở đâu? báo lỗi gì? ....

Tài liệu wiki của Arch hầu như đầy đủ cho mọi yêu cầu, Hiếu coi lại cẩn
thận tí nhé^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator