[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Hỏi] Remove hết những dependencies ko cần thiếtHôm trước có demo cái này mà em quên hỏi lại ^^
Với lại thấy còn có nhiều câu lệnh nâng cao trong Arch nữa . Mọi người
có thể chỉ cho em đc ko ^^