[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Hỏi] Remove hết những dependencies ko cần thiếtHi bác Nobody,

Bác đọc tab pacman trên ArchWiki có rất nhiều tips and tricks, pacman dung la sophisticated.

cheers