[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: driver may in trong archHi,

On Dec 16, 6:10 pm, Nguyenvanminh Hieu <[email protected]>
wrote:
> Cac ban xem giup file nay yeu cau gi . roi huong dan cho Hieu nha.
>

Thấy báo *setup complete* (đã xong) rồi mà Hiếu. Máy in xài được chưa?
Máy in của Hiếu hiệu chính xác là gì?