[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

driver may in trong archMáy in của Hiếu hiệu Lexmark e120. Bên ubuntu thì ngon lành nhưng arch thì vất vả quá