[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] driver may in trong archOn Fri, 30 Dec 2011 19:38:59 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Máy in của Hiếu hiệu Lexmark e120. Bên ubuntu thì ngon lành nhưng
> arch thì vất vả quá
> 

Hiếu gửi bài trong chủ đề đã có nhé. Cảm ơn nhiều .

Chơi cái gì cũng có giá của nó. Than thở thì ... nghỉ.


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115