[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thư mời họp mặt TếtHôm đó là thứ 5, mình dạy rồi. Hẹn dịp khác vậy.

Vào 21:33 Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Đặng Huy <[email protected]> đã viết:
ok men--
Phuoc