[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thư mời họp mặt TếtOn 12/30/2011 10:27 PM, Huu Phuoc Lam wrote:
Hôm đó là thứ 5, mình dạy rồi. Hẹn dịp khác vậy.

Vào 21:33 Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Đặng Huy <[email protected]> đã viết:
ok men--
Phuoc
--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
vậy bác có thể thu xếp được ngày nào ah :) vì em tính chắc sau mùng 8 anh em về quê hết rồi :)

-- 
không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.
http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html