[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thư mời họp mặt TếtOn Fri, 30 Dec 2011 21:22:16 +0700
h2vnteam <[email protected]> wrote:

> Nếu thay đổi  thời gian mong bác Kỳ Anh sms me sớm sớm nhé... nộp
> phạt mắc cỡ quá!
> 

ok^^ đi trễ thì ủng hộ tiền nước a e thôi, ai cũng cảm ơn có gì mắc
cỡ :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115