[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thư mời họp mặt TếtOn Fri, 30 Dec 2011 20:58:36 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Chào tất cả anh em ^_^
> năm hết Tết đến, anh em cũng nên gặp nhau một lần cho thỏa mong nhớ
> và chia sẻ những điều đã qua trong năm cũ và mong ước cho năm mới,
> cũng như tâm sự về cuộc sống :)

Quyết định ngày giờ địa điểm chính thức mình sẽ giúp mời một số bạn ở
hội khác tham gia.

Have fun,

--
Cops never say good-bye. They're always hoping to see you again in the
line-up. -- Raymond Chandler