[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thư mời họp tếtOn 12/31/2011 01:31 PM, Nguyenvanminh Hieu wrote:
Các bạn để gần đến Tết âm lịch giáo viên nghỉ nhiều rồi làm luôn thể
--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
vâng chào bạn nhưng nhiều sinh viên phải về quê nữa bạn ah, mình tính chiều thứ 7 tuần sau nhé , hầu như các trường Đại học đều cho sinh viên nghỉ vào tuần sau rồi :)

-- 
không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.
http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html