[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] driver may in trong archTui cũng đang dùng con Asus U45JC có card Nvidia Optimus G310M. Hiện giờ phải disable card Nvidia chỉ dùng card Onboard Intel để tiết kiệm pin. Bác dùng được card Nvidia chưa gợi ý cho tớ với?