[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thư mời họp mặt TếtOn Sun, 1 Jan 2012 21:49:48 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Lần này không có công việc gì, cuối năm giải quyết hết rồi >"<. Chắc
> là tham gia được nếu thời gian là thứ 7 hoặc CN chứ từ thứ 2 đến thứ
> 6 phải đi học không thể nào tham gia được.

Còn 1 tuần để chuẩn bị. Chủ xị (Huy) ra "công văn" sớm nhé ^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115