[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thư mời họp mặt TếtOn Sat, 31 Dec 2011 21:50:30 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> PS: hâm mộ bác h2vn quá, nghiện Arch đến nỗi dán cả decal lên xe thì
> ghê quá :-D Gặp trên đường chắc bắt tay lại gọi ngay keke

Mấy bạn cc cho anh chàng Long Già như mình làm đây. A chàng này cũng
xài Arch ác chiến lắm, nhưng vì phá phách quá nên hệ thống trầy lên
trật xuống. Bạn nào kêu a này vô đươc list thì mình đãi một chầu cà
phê. Còn a chàng tự chui vào list thì mình xin đãi ảnh một chầu mì
quảng

Hehe ^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115