[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thư mời họp mặt TếtOn 01/01/2012 10:04 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Sat, 31 Dec 2011 21:50:30 +0700
Hoang Tran<[email protected]>  wrote:

PS: hâm mộ bác h2vn quá, nghiện Arch đến nỗi dán cả decal lên xe thì
ghê quá :-D Gặp trên đường chắc bắt tay lại gọi ngay keke
Mấy bạn cc cho anh chàng Long Già như mình làm đây. A chàng này cũng
xài Arch ác chiến lắm, nhưng vì phá phách quá nên hệ thống trầy lên
trật xuống. Bạn nào kêu a này vô đươc list thì mình đãi một chầu cà
phê. Còn a chàng tự chui vào list thì mình xin đãi ảnh một chầu mì
quảng

Hehe ^^

bác cho em mail hay facebook em mời cho ah :D

--
không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.
http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html