[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thư mời họp mặt TếtOn Sun, 01 Jan 2012 22:16:04 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 01/01/2012 10:04 PM, Anh K. Huynh wrote:
> > On Sat, 31 Dec 2011 21:50:30 +0700
> > Hoang Tran<[email protected]>  wrote:
> >
> >> PS: hâm mộ bác h2vn quá, nghiện Arch đến nỗi dán cả decal lên xe
> >> thì ghê quá :-D Gặp trên đường chắc bắt tay lại gọi ngay keke
> > Mấy bạn cc cho anh chàng Long Già như mình làm đây. A chàng này cũng
> > xài Arch ác chiến lắm, nhưng vì phá phách quá nên hệ thống trầy lên
> > trật xuống. Bạn nào kêu a này vô đươc list thì mình đãi một chầu cà
> > phê. Còn a chàng tự chui vào list thì mình xin đãi ảnh một chầu mì
> > quảng
> >
> > Hehe ^^
> >
> bác cho em mail hay facebook em mời cho ah :D
> 

có trong cc list trong thư trước. lão đó không biết fb là gì đâu :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115