[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thư mời họp mặt TếtEm ở tp tới ngày 13 . Vì thi học kì đến ngày 11 mới xong :)

Vào 08:53 Ngày 02 tháng 1 năm 2012, h2vnteam <[email protected]> đã viết:
Bác Kỳ Anh, alo Long Già cho rồi, bạn thân của bác mà! Lâu lắm rồi không gặp Long Già.