[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thư mời họp mặt TếtOn Fri, 06 Jan 2012 00:14:56 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 12/30/2011 09:33 PM, Đặng Huy wrote:
> > ok men
> >
> em trân trọng thông báo lại với anh em là
> thứ 7 7/1/2012, lúc 15h tại quán cafe Lucky 8,337/7a Lê Văn Sỹ
> chúng ta sẽ họp mặt nhé :)

Ok. Nhớ luật đi trễ nộp phạt nhé :D Riêng bạn An thì cứ đi trễ thoải
mái vậy, mọi người nhất trí ủng hộ ^^


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115