[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đăng kí mirror ArchlinuxOn Thu, 5 Jan 2012 21:48:53 -0800 (PST)
Trung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hiện em có một cái repo archlinux
> http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ chạy cũng khá lâu rồi.
> 
> Nhưng chưa đăng kí vào repo list của archlinux. Anh nào biết thì cho
> em cái email để contact với tụi nó.
> 

Cảm ơn Trung Nguyen. Có cái này cho mọi người xài lẹ quá ngon rồi ^^

Để đăng ký làm mirror chính thức thì cũng vất vả, theo hướng dẫn ở đây
   https://wiki.archlinux.org/index.php/DeveloperWiki:NewMirrors

Nếu cần thông tin gì thì mình có thể giúp.

Chúc vui,

-- 
Anh K. Huynh
System administrator