[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đăng kí mirror ArchlinuxLúc trước mình cũng đã submit cho FPT rồi, http://www.tinhtruong.info/2009/03/fpt-will-have-mirror-for-arch-soon_06.html
Nhưng do chất lượng mirror của FPT hơi cùi nên đã bị remove ra rồi.

Tính

Vào 13:23 Ngày 06 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Thu, 5 Jan 2012 21:48:53 -0800 (PST)
Trung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hiện em có một cái repo archlinux
> http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ chạy cũng khá lâu rồi.
>
> Nhưng chưa đăng kí vào repo list của archlinux. Anh nào biết thì cho
> em cái email để contact với tụi nó.
>

Cảm ơn Trung Nguyen. Có cái này cho mọi người xài lẹ quá ngon rồi ^^

Để đăng ký làm mirror chính thức thì cũng vất vả, theo hướng dẫn ở đây
  https://wiki.archlinux.org/index.php/DeveloperWiki:NewMirrors

Nếu cần thông tin gì thì mình có thể giúp.

Chúc vui,

--
Anh K. Huynh
System administrator