[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Câu đố nè: tách ra hai thành phần đầu của chuỗiOn Fri, 6 Jan 2012 14:29:10 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> =,=
> em đang nghi ngờ có tính đố vui có thưởng trong này

Sao lại nghi ngờ nhỉ ^^

Ghi chú thêm là trong bài toán sau khi đổi tên sẽ có những tập tin
trùng nhau: những tập tin cũ hơn sẽ bị xóa nhé :)

-- 
Anh K. Huynh
System administrator