[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đăng kí mirror Archlinux
Cái repo nay tui xài cả 2 năm nay rồi, năm ngoái thì không ồn định, khoảng một năm đổ lại đây không còn thấy tình trạng rớt nữa.

Bác Tính hình như là developer luôn thì phải. Hẹn bác ấy đi uống cafe lâu rồi mà vẫn chưa gặp được.