[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đăng kí mirror ArchlinuxOn Fri, 6 Jan 2012 16:51:25 +0700
h2vnteam <[email protected]> wrote:

> Cái repo nay tui xài cả 2 năm nay rồi, năm ngoái thì không ồn định,
> khoảng một năm đổ lại đây không còn thấy tình trạng rớt nữa.
> 
> Bác Tính hình như là developer luôn thì phải. Hẹn bác ấy đi uống cafe
> lâu rồi mà vẫn chưa gặp được.
> 

Chiều mai đi nhé bác HNL, không nhắc lại nha :D


-- 
Anh K. Huynh
System administrator