[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đăng kí mirror ArchlinuxTui chỉ là packager bán nghiệp dư thôi, không phải là developer của Arch, chỉ là Java developer bình thường thôi, code kiếm cơm qua bữa. :D

Vào 16:51 Ngày 06 tháng 1 năm 2012, h2vnteam <[email protected]> đã viết:

Cái repo nay tui xài cả 2 năm nay rồi, năm ngoái thì không ồn định, khoảng một năm đổ lại đây không còn thấy tình trạng rớt nữa.

Bác Tính hình như là developer luôn thì phải. Hẹn bác ấy đi uống cafe lâu rồi mà vẫn chưa gặp được.