[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Câu đố nè: tách ra hai thành phần đầu của chuỗiMình rất muốn học LaTeX để làm một cái CV. Ai rành LaTeX thì cho mình xin thọ giáo.

Vào 10:00 Ngày 07 tháng 1 năm 2012, h2vnteam <[email protected]> đã viết:
Mấy cái style file của TeX còn mệt hơn Shell Script của mấy bác đó... mấy năm rồi không dám đụng tới TeX.