[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Câu đố nè: tách ra hai thành phần đầu của chuỗiOn Sat, 7 Jan 2012 10:40:47 +0700
Xuân Tính <[email protected]> wrote:

> Mình rất muốn học LaTeX để làm một cái CV. Ai rành LaTeX thì cho mình
> xin thọ giáo.

Nếu để làm CV thôi thì cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều bác, cứ
dùng LyX cho nó nhẹ nhàng.

> 
> Vào 10:00 Ngày 07 tháng 1 năm 2012, h2vnteam <[email protected]> đã
> viết:
> 
> > Mấy cái style file của TeX còn mệt hơn Shell Script của mấy bác
> > đó... mấy năm rồi không dám đụng tới TeX.
> >
> > --
> > Group Email: [email protected]
> > Unsubscribe: [email protected]
> > Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >
> -- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115