[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanksOn Sat, 7 Jan 2012 22:56:47 +0700
Xuân Tính <[email protected]> wrote:

> Hồi chiều khăn gói đầy đủ hết định đi rồi, xuất phát ở nhà lúc 2h
> chiều, nhưng phải qua nhà anh bạn cài Arch lên cái laptop của ổng,
> định làm nhanh trong vòng khoang 30 phút rồi chạy qua, ai nhè nó kéo
> đến 5h30 mới xong :(. 

:D Có thêm một newbie là thêm vất vả đây. Nhớ lần cài cho bạn Phước coi
như là bể sô luôn, vì ngồi ngoài quá cà phê nên không biết mần răng mà
vô mạng khi cài hết :D

> Hôm trước nhớ loáng thoàng là đi trễ 1 phút bị
> phạt 1 ngàn, tui mà lúc đó chạy qua chắc cháy túi quá :)).
> 
> Lần sau phải tính toán kỹ càng mới được :)

Tính chỉ cần nọp phạt cho bác Hòa thôi :D Bác ấy trông gặp Tính đi lên
sớm mà về trễ nhất luôn ^^ Mà không biết mần răng gọi cho Tính ^^

Thôi hẹn lần tới, sau Tết.  Bạn Doan sẽ làm chủ xị nhé ^^

Have fun^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115