[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanksOn Sat, 7 Jan 2012 21:57:37 +0700
Huu Phuoc Lam <[email protected]> wrote:

> Ồ, chết rồi, dạo này lu bu quá, chiều lo vụ thời trang trong trường
> nên không đi họp rồi. Sorry mọi người.

Đi ucf chứ không phải họp hành gì mà ^^ Tiện thì đi thôi :P Lần sau
tranh thủ đi lên học thêm về Arch ^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115