[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanksOn Sun, 8 Jan 2012 17:22:14 +0700
Linux <[email protected]> wrote:

> Mọi người đi vui quá hén , tức là đi thi nên ko đi đc :(

Bữa sau chọn ngày khác thi nhé ^^ 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115