[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Report and thanks
2012/1/8 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sat, 7 Jan 2012 22:56:47 +0700
Thôi hẹn lần tới, sau Tết.  Bạn Doan sẽ làm chủ xị nhé ^^

OK anh, sau Tết em sẽ tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ tại quán anh Hòa chỉ vậy (khỏi lo vấn đề điện đóm)

Lần sau mong anh sẽ chuẩn bị tốt hơn để demo về E17 :)
Cũng mong anh Hòa nói thêm về WMII cho mọi người luôn. Hoặc nếu đã ngâm cứu xong i3 thì demo luôn.
Em sẽ demo về một hệ thống nhẹ với cùng một số phần mềm với vim-keybinding-like :). Bác Huy đang muốn biết về các phần mềm chạy trên terminal thì tui sẽ giới thiệu vài cái.
Trình quản lí cửa sổ: dwm (zsh shell)
Trình chỉnh sửa văn bản: (g)vim
Trình quản lí tệp tin: ranger và mc.
Trình xem ảnh: sxiv
Chương trình nghe nhạc: mpd + ncmpcpp
Chương trình xem phim: Mplayer
Trình duyệt web: firefox + Vimperator
Quản lí kết nối mạng: wifi-select (Cái này được anh Hòa giới thiệu và đang dùng thử :))
IDE: Eclipse + Vrapper plugin (Netbeans thì có jVim)
Vim vim và vim =))

Nói chung cũng chỉ là buổi cà phê để mọi người đàm đạo cho vui thôi, nên thoải mái là trên hết. Sẽ sắp xếp để có thể đông Archer nhất có thể đến. Và vẫn luật đi trễ mà xài.